Obavijest za učesnike koji će prisustvovati sesiji Prevencija nasilja nad djecom u BiH – digitalno nasilje

Poštovani učesnici konferencije,

U saradnji sa Međunarodnim forumom solidarnosti MFS – EMMAUS, učesnici koji u sklopu konferencije odaberu sesiju – Prevencija nasilja nad djecom u BiH – Digitalno nasilje, a da su iz sljedećih udaljenih gradova, imaju mogućnost naplate troškova prevoza kao i smještaj za 1 noć (ukoliko je potrebno).

Gradovi: Goražde, Čapljina, Ključ, Travnik, Visoko, Doboj, Srebrenica, Prijedor, Trebinje i Brčko Distrkit.

Ukoliko dolazite iz navadenog grada, a želite biti prisutuni na konferenciji i sesiji Prevencija nasilja nad djecom u BiH – digitalno nasilje, molimo Vas da popunite prijavu i da u napomeni navedete da su potrebni putni troškovi i/ili smještaj.

 

Broj mjesta je ograničen, pa Vas molimo da se prijavite na vrijeme.

 

Obavijest o potvrdi plaćanja troškova prevoza ćete dobiti putem navedenog e-maila iz prijave.

 

Plaćanje troškova vrijedi samo za prisustvo na navedenoj sesiji konferencije.

 

Prijava: https://bit.ly/31jQD20