eduIT 2 – AGENDA | 29.10.2019. godine

eduIT 2 – 2019 AGENDA

 

Vrijeme  
09:00 – 9:30  

Registracija učesnika i kafa dobrodošlice

 

9:30 – 9:45  

   Uvodna obraćanja

 

·      Edin Smajić, predsjednik udruženja eduIT

·      Mr.sci. Azemina Njuhović, pomoćnica ministrice obrazovanja nauke i mladih Kantona Sarajevo

·      Igor Razbornik – Digitalne kompetencije, Slovenija

·      Bernarda Trstenjak – E-školsktvo, Slovenija

 

9:45 – 10:30  

     Panel diskusija

 

·      mr. sci. Azemina Njuhović, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

·      Larisa Halilović, British Council

·      Omar Krivošija, Microsoft BH

·      Kemal Selmanagić, R&S

·      Elmedin Selmanović, Univerzitetski tele-informatički centar (UTIC)

·      Ljubomir Adamov, AGE d.o.o. Beograd

·      Maida Muminović, Mediacentar Sarajevo

·      Faruk Kurtović, Srednja elektrotehnička škola Sarajevo

 

10:30 – 11:30  

PANEL prezentacije

Poslovne prakse primjene informacijsko-komunikacijskih   tehnologija u obrazovnom sistemu – e-obrazovanje

 

· R&S – MozaBook Classroom software – prezentacijsko rješenje za izvođenje nastave i baza digitalnih knjiga.

· ComTrade –  Moderne IT sigurnosne prijetnje i kako ih spriječiti

 

 

11:30 – 12:00      OSVJEŽENJE/ /NETWORKING

 

Vrijeme Sesija 1 – STEM i nove tehnologije
12:00 – 12:15 ·      Prof. dr. Samra Mujačić, Univerzitet u Tuzli

STEM akademija

12:15 – 12:45 ·      Ajla Halilović, Dženita Demir, Karasoftić Elvira

Uzbudljivo programiranje primijenjeno u nastavi kroz upotrebu Micro:bita i Arduina

12:45 – 13:15 ·      Ana Mutak, Microsoft

Teams in the Classroom

·      Adin Begić, eduIT

Teams kao podrška savremenom podučavanju u Office365 for education – Demo

13:15 – 13:30 ·      Marijana Ušanović, Propulsion

Gen-D

13:30 – 13:45 ·      Vahid Čustović, Osma osnovna škola “Amer Ćenanović” Ilidža

STEM u primjeni u osnovnoj školi

13:45 – 14:00 PAUZA
14:00 – 14:15 ·      Nermina Alihodžić – Usejnovski, Deseta osnovna škola

STEM – korelacija predmeta

14:15 – 14:30 ·      Mevludin Maličević, Treća gimnazija Sarajevo

STEM u primjeni u srednjoj školi

14:30 – 15:05 ·        Jasna Sirćo-Mehanović

Cisco Meraki Cloud rješenje za sigurno školsko okruženje” – Demo

15:05 – 15:20 ·        Admir Kustura, Srednja muzička škola Sarajevo

Digitalizacija srednje muzičke škole

15:20 – 15:45 Zaključci

 

od 12:00 sati

 

Sesija 2 – Prevencija nasilja na internetu
 

·      Amela Efendić, MFS-EMMAUS Sarajevo/menadžerice Centra za sigurni internet u BiH

·      Mirela Mujagić, psiholog, Kantonalni sud Bihać

·      Eneid Hasanović, Federalna uprava policije

 

*Organizator zadržava pravo promjene agende