Predavači

mr Adin Begić, MIEE

mr. sci. Dženita Arbak Demir, MIEE

Ajla Halilović, OŠ “Behaudin Selmanović”

Ana Mutak, Microsoft

Jasna Sirćo-Mehanović

Adnan Čeljo, ComTrade

prof. dr. Samra Mujačić, Univerzitet u Tuzli

Nermina Alihodžić-Usejnovski, Deseta osnovna škola

Vahid Čustović, Osma osnovna škola “Amer Ćenanović” Ilidža

Mevlduin Maličević, Treća gimnazija Sarajevo

Rešad Rovčanin, Cisco

Bernarda Trstenjak, Slovenija

Amela Efendić – Elma Zahirović (MFS-EMMAUS Sarajevo)

 

*Moguće su izmjene i dopune do samog početak Konferencije